Thượng Hải Bright Packaging Materials Co, Ltd
Trang chủ > Liên hệ chúng tôi

Thượng Hải Bright Packaging Materials Co, Ltd

Địa chỉ: Phòng Thượng Hải 5007-5009, số 565 Bắc Songwei Road, Songjiang

Điện thoại: + 86-21-6034-5301

Điện thoại : +8615921677980

Email: sales@cigarettepackaging.com