Thượng Hải Bright Packaging Materials Co, Ltd
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Giấy Thông nước ở Trung Quốc
- Feb 27, 2017 -

Giấy lật ở Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, về chức năng và việc sử dụng rất nhiều sự phát triển và đổi mới. Nhà máy thuốc lá sử dụng giấy bìa không chỉ giới hạn trong bao bì, chú trọng đến trang trí, đối với thẩm mỹ in giấy thông báo nước có yêu cầu cao hơn. Giấy thông nước từ một sự phát triển duy nhất đến đa dạng đa sắc tố sản phẩm đơn sắc và đa màu đang gia tăng. Giống, bây giờ in giấy lật đã vượt quá của thị trường giấy phủ yew. Các cuộc gọi cho sức khoẻ môi trường như thuốc lá cao, vì hàm lượng dầu thấp hơn, một phương tiện quan trọng để giảm nguy cơ hút thuốc lá, giấy xerographic và laser-tipping đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt là khoan laser giấy lật để trở nên quan trọng trong hướng phát triển trong tương lai. Ngoài ra, Cork cũng là một số nhà máy thuốc lá như là công nghệ chống hàng giả, được sử dụng để chống hàng giả.